تولید ویژه برنامه سالگرد تاسیس سنندج (ساڵیادی دامەرزاندنی سنە)