نصب المان های موسیقی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز